ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ

และ แก้ปัญหา

การออกแบบตกแต่งภายใน

1

ด้วยดีไซน์เนอร์ของเรามากด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้มีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาและจัดสรรพื้นที่
ให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด

READ MORE

การออกแบบแสงสว่าง

2

ดีไซน์เนอร์ของเรามีความสุขในความมุ่งมั่นค้นคว้าและศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านแสงสว่าง เพื่อนำมาพัฒนางานออกแบบ และตอบโจทย์ความต้องการในการลดการใช้พลังงาน สร้างเสริมผลกำไรและลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ของแต่ละโปรเจค โดยคำนึงถึงทั้งแง่ของเวลาในการส่งมอบและงบประมาณ

READ MORE

ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร

set-07

อัตลักษณ์ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร กราฟิกดีไซน์เนอร์ของเราสามารถสื่อสารด้วยผลงานออกแบบกราฟิก ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า
ที่ใช้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ ผ่านทางการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เพื่อนำมาตีความ และนำเสนอใหม่ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กรได้อย่างชัดเจน

READ MORE

โปรเจคของเรา

การออกแบบตกแต่งภายใน | การออกแบบแสงสว่าง | ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร

ที่อยู่

128/116, 11th Floor Zone C Phayathai Plaza, Phayathai Rd.,Thung-Phaya-thai, Rajthavee, Bangkok 10400 Thailand

เบอร์โทรศัพท์

66(0)2 214 6750

อีเมล์

[email protected]

ติดตามเรา