Our Services

Interior Design Service

การออกแบบภายใน เรามี 4 ขั้นตอนหลัก:
❖ การวางแผน
❖ แนวคิดการออกแบบ
❖ การเขียนแบบและกำหนดการทำงาน
❖ การควบคุมไซต์งาน

Interior Consulting Service

ที่ปรึกษาและบริการออกแบบตกแต่งภายในและแสงสว่าง :
❖ วางแผนโดยบูรณาการงานบริการอาคารทั้งหมดและประสานงานกับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
❖ จัดเตรียมการออกแบบ ผลิต เขียนแบบ และรายละเอียดต่างๆ
❖ จัดเตรียมข้อมูลจำเพาะ
❖ การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด
❖ การประเมินต้นทุน
❖ การจัดหาและคัดเลือกผู้รับเหมา
❖ การวางตำแหน่งสายไฟ น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ ❖ การดูแลและจัดการสถานที่

รับใบเสนอราคาที่นี่ค่ะ...

ยินดีมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อติดต่อหาเรา..

    5 Stars Rating Service

    Design For Future

    Flexible Project Pricing

    Interior Design Gallery

    ส่วนหนึ่งผลงานของเรา